Helsetanken i gang med høstsemesteret

I høst vil Helsetanken bli utvidet med flere tabeller i databasen. Det vil også bli laget flere personas i form av lekepasienter som representerer flere diagnoser. Vi ser også på muligheten for å oppgradere databasen til å samsvare totalt med standardene i FHIR. Dette er en stor jobb, og vi må komme tilbake til dere med

eHelsepitchen i Førde er ferdig

Etter 3 spennende og innholdsrike dager på Peak Sunnfjord og HVL er eHelsepitchen i Førde ferdig. 5 tverrfaglige studentgrupper jobbet med problemstillinger relatert til KOLS og «Pust deg bedre»-prosjektet. Idéene ble presentert og gitt grundige tilbakemeldinger av av juryen med Elin Johnsen (prosjektleder «Pust deg bedre») i spissen.

eHelsepitchen er i gang

På Førde HVL er eHelsepitchen godt i gang. Studentene har fått en utfordring og brainstormer i grupper for å komme opp med gode idéer. Vi gleder oss til pitching i morgen 15:30 på PEAK Sunnfjord!