Under kan du bruke API’ene til å hente ut de fiktive helsedata. Her finner du tilgang til leke-pasienter som er representert i databasen. Leke-pasientene representerer helsetilstander som er satsningsområde i Helsestrategi35. Leke-pasientene er utarbeidet i samarbeid med helsepersonell og pasienter. Du vil få tilgang til flere etterhvert. Du kan hente ut dataene som ligger i Helsetanken (GET). Du kan også  legge inn egne lekepasienter (POST). Da tmå du først hente en API-nøkkel hjennom POST ApiKey under.

API’ene i Helsetanken returner dummy data. Ingen registrering eller pålogging er nødvendig.

Lær mer om hvordan du kan bruke API’ene

%d bloggere liker dette: