HVA ER ET API?     

API står for «Application Programming Interface». Oversatt blir dette «Programmeringsgrensesnitt for en applikasjon». Et API gir en utvikler tilgang til deler av et annet programs data og/eller funksjonalitet. Ved å lage en integrasjon fra din egen applikasjon mot en annen applikasjons API, får du potensielt tilgang til deler av programmets logikk, funksjoner og data. Hva og hvor mye du får tilgang på avhender av hvor rikt API-et er. Noen API gir tilgang til mye funksjoner og data, andre bare til enkle data-felter.

Eksempler på hva man kan gjøre via et API:

  • Hente ut data
  • Lagre data
  • Endre data
  • Få programmet til å beregne noe, basert på data som du sender inn.

API’ene i Helsetanken gir deg muligheten til å hente ut de fiktiv helsedata. Foreløbig finner du 5 leke-pasienter, og du vil få tilgang til flere etterhvert. I denne versjonen har du bare muligheten til hente ut data, men i senere versjoner vil du også kunne legge inn egne lekepasienter.

Les mer om de lekepasientene du kan bruke under Pasientdata.

Du kan kjøre api’ene her i Helsetanken, eller bruke dem i din egen kode.

%d bloggere liker dette: