OPPSKRIFT     

Helsetanken sitt API er et standard REST API hvor man kan utføre CRUD operasjoner mot vår database. APIet følger konvensjoner som GET for å hente data, PUT for å endre, POST for å legge til og DELETE for sletting.

Base URL for APIet er https://helsetankenapi.azurewebsites.net/api/v1

For å gjøre endringer i data (PUT,POST,DELETE) må man ha en API Key. Denne kan gereres ved å sende en POST mot /ApiKey

Hvis man ønsker kan man få en kopi av alle offentlige data, det gjøres ved å legge til ?copyPublicData=true som en queryparameter i requestet. APIet returerer da en nøkkel som må legges ved alle requests mot din kopi av databasen. Nøkkelen legges i HTTP Headeren Authorization med verdi = apikey din_nøkkel. Alle requests som sendes uten denne headeren vil automatisk gå mot den offentlige delen av APIet, man kan da ikke utføre endringer på dataene.

Ellers er alle metoder dokumentert via Swagger: https://helsetankenapi.azurewebsites.net/swagger/index.html

Klientkode kan autogenereres via verktøy som for eksempel https://editor.swagger.io

Lær mer om hvordan du kan bruke API’ene

%d bloggere liker dette: