Utfordringen (oppgaven)
Praktisk informasjon
KJøreplan
Veiledere
Bilder

Hvordan kan ny digital teknologi gi KOLS-pasienter økt mestring i hverdagen?

Ta utgangspunkt i lekepasienten Tom VorPust i Helsetanken.no. Hvordan vil du bruke digitale løsninger for å hjelpe denne gruppen pasienter? Kom med et eller flere konkrete eksempler på hvordan en slik løsning kan øke mestringsfølelsen og fremme livskvaliteten hos KOLS-pasienter med symptomer og plager knyttet til pusten . Skisser gjerne egne idéer gjennom enkle prototyper.

Løsningen bør ha fokus på å møte utfordringene kolspasienter har knyttet til pustebesvær. Eksempelvis kan løsningen støtte pasienten i å mestre anfall hvor åndenød gjør det vanskelig å puste. Andre eksempler kan være støtte til å løsne, flytte og fjerne slim. Dette for å redusere ineffektiv hoste som krever mye energi, redusere risikoen for infeksjoner og hindre forverringer og innleggelse i sykehus. Erfaringer fra klinikken viser at behovet for å kunne håndtere disse plagene er stort. Løsningen vil i tillegg til å øke mestringsfølelse og livskvalitet hos den enkelte, også kunne føre til samfunnsmessige kostnadsbesparelser over tid.

Løsningen kan være en idé på konseptstadiet, og trenger ikke være en ferdig løsning.

Løsningen vil bli evaluert ut fra
– gevinst for pasienten,
– kreativitet og nytenkning, og
– potensial for innsparing for Helsevesenet.

Løsningene blir vurdert enkeltvis, og det vil bli gitt grundige tilbakemeldinger fra juryen. Løsningene blir ikke rangert. Alle deltakere får goodie-bag med blant annet Playfinity-ball. Dere vil også få middag tirsdag, lunch onsdag og middag torsdag. I tillegg gis det bevis på deltakelse som kan være fint å ha på cvèn.

Løsningen din trenger ikke å være gjennomførbar med den teknologien som finnes i dag. Det er også viktig at dere ikke lar dere begrense av lover og regler som pr i dag vil skape utfordringer i realisering av ide. Så her er det bare å la kreativiteten blomstre!

Løsningene inngår i en sammenheng, og er innspill til «Pust deg bedre»-prosjektet. Det er ikke utelukket at idéene kan gi inspirasjon til senere versjoner av dette prosjektet. Deltakerne har allikevel i spesielle tilfeller mulighet til å be om at foreslåtte løsninger blir presentert under forutsetning av konfidensialitet.

%d bloggere liker dette: