Utfordringen (oppgaven)
Praktisk informasjon
KJøreplan
Veiledere
Bilder

Hver gruppe har 7 minutter totalt til å presentere sin ide på. Det vil bli satt av 4 minutter til spørsmål for hver gruppe.
Dere må presentere muntlig, men kan bruke ulike hjelpemidler og presentasjonsformer som tavle, video (maks 1,5 min), skisser, prototyper, story telling, sketsjer eller annet.

Deltakarbevis

Næringsdagane 2019 – ein valfri dag – gje tilbakemelding raskt på kva dag du vel.

Frukostvoucher til eit valfritt Scandic hotell – gitt av Scandic Sunnfjord

Playfinityball – eit godt døme på innovasjon som løser ei samfunnsutfordring.

Sjå meir på deira heimeside

Berenett med ulike smågåver.

GRUPPE 1, Grupperom Haarklou

Deltakere:

Torbjørn Ryland Steinsholm
torbjorn.steinholm@enivest.net
97621445
3. året automasjonsingeniør

Niklas Johansson
niklasjohansson@live.no
94054697
IT

Vegard Skjerdal
vgrdskj@gmail.com
90959791
Automatisering

GRUPPE 2, Grupperom Rumohr

Deltakere:

Odin Einarsønn Karlsen
92odin@gmail.com
97612269
Elkraft, Energi og Miljø

Ludvig Fløtra
xx
xx
Bachelor i sjukepleie

Bjørnar Sittlinger
bjornar_sittlinger@outlook.com
98608858
AutomasjonGRUPPE 3, Grupperom Sivle

Deltakere:

Jonas Hjelle van Weert
jonasweert@hotmail.com
41549773
Informasjonsteknologi

Marcus Neverdal
Marcusneverdal@outlook.com
48040359
Bachelor i automatiseringeknitkk

Sebastian Barstad
nestleiar@akutten.no
99439374
Byggingeniør

GRUPPE 4, Grupperom Slettemark

Deltakere:

Kenneth Bekkeli
keeth_hotmail.com
40238203
Automasjonsingeniør

Tor Erik Haavik
haaviktorerik@gmail.com
41472076
Automasjon

Sigvart Hatlestad
sigvart_hatle@hotmail.com
99312563
Informasjonsteknologi

GRUPPE 5, Grupperom Svor

Deltakere:

Henry Lunde Mjåtvedt
henry.mjaatvedt@gmail.com
41854039
Automasjon

Martin Palm Sivertsen
mps.94@me.com
45006207
Sykepleie

Didrik Schønberg
didrikfs@live.no
90567082
Informasjonsteknologi

Simon Grytten
simon.g97@hotmail.com
99449937
Automasjon
%d bloggere liker dette: