Utfordringen (oppgaven)
Praktisk informasjon
KJøreplan
Veiledere
Bilder

Hvordan kan ungdom med psykiske problemer få økt mestring i hverdagen?

Ta utgangspunkt i behovene til lekepasienten Billy Joner i Helsetanken.no. Hvordan vil du hjelpe denne gruppen pasienter, for eksempel gjennom en ny digital løsning? Forklar hvordan din løsning kan øke mestringsfølelsen og fremme livskvaliteten hos ungdom med psykiske utfordringer. Vær kreativ og presenter idéen på din måte (skisser, prototyper, rollespill, nettsted, plakat powerpoint eller annet.)

Løsningen bør ha fokus på å møte utfordringene ungdommene har knyttet til mestring av egen hverdag. Eksempelvis kan løsningen støtte pasienten ved å gi innsikt i eget behandlingsløp,  gi økt oppfølging og/eller gi hjelp til selvhjelp.Målet må være å øke mestringsfølelsen slik at livskvaliteten blir forbedret hos den enkelte, samtidig som det også kunne føre til samfunnsmessige kostnadsbesparelser over tid.

Løsningen kan være en idé på konseptstadiet, og trenger ikke være en ferdig løsning.

Løsningen vil bli evaluert ut fra
– gevinst for pasienten,
– kreativitet og nytenkning, og
– potensial for innsparing for Helsevesenet.

Løsningene blir vurdert enkeltvis, og det vil bli gitt grundige tilbakemeldinger fra juryen. Løsningene blir ikke rangert. Alle deltakere får goodie-bag med blant annet Playfinity-ball. Dere vil også få middag tirsdag, lunch onsdag og middag torsdag. I tillegg gis det bevis på deltakelse som kan være fint å ha på cvèn.

Løsningen din trenger ikke å være gjennomførbar med den teknologien som finnes i dag. Det er også viktig at dere ikke lar dere begrense av lover og regler som pr i dag vil skape utfordringer i realisering av ide. Så her er det bare å la kreativiteten blomstre!

Løsningene inngår i en sammenheng, og er innspill til ulike pågående prosjekter innen ungdom og psykisk helse. Det er ikke utelukket at idéene kan gi inspirasjon til slike prosjekter. Deltakerne har allikevel i spesielle tilfeller mulighet til å be om at foreslåtte løsninger blir presentert under forutsetning av konfidensialitet.

%d bloggere liker dette: