Helsetanken Populasjon er en plattform som skal tilby syntetiske helsedata til forsking, innovasjon og tjenesteutvikling. Gjennom å generere den medisinske historien til realistiske, men ikke reelle, innbyggere kan den brukes som en «sandkasse» for å eksperimenter og teste ut ulike scenarier. Brukere (Konsumenter) av tjenesten vil typisk være forskere og eller innovatører i helseforetak, forskningsinstitusjon, akademia eller næringslivet.

Åpne demoversjon av Helsetanken Populasjon

Invitasjon

I 2021 skal prosjektet evaluere nytten av å bruke syntetiske helsedata innenfor forskning og innovasjonsprosjekter i helsesektoren. I den anledning  er vi på jakt etter en klinikar, helst fra psykisk helse i Helse Vest, som kan delta i prosjektet og bidra med medisinskfaglig kompetanse.

MELD DIN INTERESSE

Gratis versjon

Demoversjonen av Helsetanken Populasjon er  gratis, og inneholder et begrenset antall med personer og deres sykdomshistorier. Personene er anonymisert i Tenor, som er et fiktivt folkeregister forvaltet av Skatteetaten. Sykdomshistorien til personene er generert ved hjelp av det MIT-utviklede verktøyet Synthea. Ingen registrering/pålogging er nødvendig.

Datadrevet innovasjon

Helsetanken Populasjon legger til rette for datadrevet innovasjon. Innovatører og forskere har i mange tilfeller behov for helsedata, både i forskning og utvikling av nye helsetjenester. Helsetanken Populasjon tilgjengeliggjør kvalitetsdata av syntetiske, realistiske men fiktive, pasientdata med tilhørende journaler.

Personvern

Spørsmål om personvern, tillit og sikkerhet er ofte et hinder, og gjør det tidkrevende og komplisert å få tilgang til pasientdata. Helsetanken Populasjon muliggjør utprøving og eksperimentering i åpne og risikofrie omgivelser. Konseptutreding og validering av ideer og hypoteser, samt konkret støtte i de enkelte prosjekter, kan gjøres enklere og med høyere kvalitet gjennom en slik innsikt.

Folkene bak

Ingerid Rødseth, initiativtaker

Ingerid har jobbet med innovasjon og brukeropplevelse i Helse Vest IKT siden 2017.
Hun har doktorgrad i informasjonsvitenskap fra UiB, og har lang erfaring innen forretningsutvikling av digitale løsninger fra blant annet Telenor og DNB.
Ingerid brenner for datadeling og åpne data, og hennes visjon er at alle skal eie sin egen informasjon og selv bestemme hvem de vil dele den med.

Synnøve Olset, prosjektleder

Synnøve har jobbet med innovasjon og prosjektledelse i Helse Vest IKT siden 2018.
Hun har mastergrad i ledelse fra BI, og har lang erfaring innen prosjektledelse, innovasjon og entreprenørskap blant annet fra DNB og Keytech.
Synnøve brenner for innovative løsninger innen eHelse, og hennes visjon er å fremme datadrevet innovasjon gjennom å tilby fiktive, men realistiske helsedata.

Ofte stilte spørsmål

Prosjektet er støttet av Helse Vest RHF
Pasienter og pårørende kan forventes å få god nytte av applikasjoner som er prøvd ut, evaluert og eksperimentert med gjennom mulighetene som ligg i Helsetanken Populasjon. Applikasjonene kan forventes å få verifisert kvalitet og sterkare relevans ved bruk av dette verktøyet i forhold til økt effektivitet og større pasientmedverknad.
For å nå måla i strategi Helse2035 må vi i tillegg til idéskaping, også senke terskelen for ei meir realistisk utprøving. Vi må leggje grunnlaget for aktiv pasientmedverknad, effektiv ressursbruk, god samhandling og heilhetleg behandling.
Helsetanken Populasjon skal utvikles på bakgrunn av behova for mer realistiske data, og større datamengder til 1) Viderekommende innovasjonsprosjekter som ønsker å ta steget videre fra idéfasen 2) Akademisk forsking som har behov for å variere ulike parametere i modellene for å simulere ulike scenarier 3) Kommersielle aktører innen e-helse som har behov for å teste ut – og eksperimentere med - sine løysingar i ope og risikofri omgivingar.
Du kan fritt kopiere datasettene som ligger i demoversjonen. Disse kan du bruke til å få innsikt i hvilke helsedata som tilhører en pasientjournal med historikk. Du kan også bruke disse dataene som testdata i dine egne prosjekter. Ønsker du skreddersydde data, ta kontakt med oss!
Helsetanken Populasjon bruker personer som er hentet fra Tenor sitt syntetiske folkeregister. Helsejournalene til personene er generert ut fra modeller og datasett i det MIT-utviklede verktøyet Synthea.

Samarbeidspartnere

%d bloggere liker dette: