I Helsetanken ligger dataene om fiktive pasienter med ulike diagnoser. Disse dataene kan du hente ut gjennom Helsetankens api'er. Hvis du vil kan du kopiere dette innholdet og endre på dette som du vil. Du kan også lage din egen Helsetank ved legge inn, endre og slette dine egne leke-pasienter.

Du kan benytte api'ene på flere måter. Er du programmerer kan du bruke api'ene i din egen kode. . Du får da direkte tilgang til leke-pasientene i databasen.

Dersom du bare har lyst til å ta en titt på dataene kan du kjøre api'ene direkte fra Helsetanken.

Uansett fremgangsmåte vil du få tilgang til å hente frem leke-dataene i databasen. Disse dataene er åpne, og det er ingen passord eller pålogging. Dataene returneres til deg i json-formatet. Når du scroller deg nedover svaret vil du se de ulike database-feltene som inneholder de pasienter du har hentet gjennom api'et.

Hva vil du gjøre?

Les om, og bli inspirert av, personas (leke-pasienter) som representerer de viktigste satsningsområdene. Hva er det som kjennetegner disse pasientgruppene, og hvilke behov har de? Her får du innsikt i livene til blant annet Tom VorPust som har KOLS og Ogida Meyen som sliter med rus- og psykiatriproblematikk.

Har DU en idé som kan støtte noen av disse personene? Hvordan kan de få en bedre hverdag og større kontroll over egne liv?
Gjennom Helsetankens api'erkan du hente ut leke-pasienter ut fra forskjellige kriterier. Du kan for eksempel hente ut alle personer i Helsetanken, alle pasienter, alle pasienter med en bestemt diagnose osv. For å hente frem all personer som ligger i Helsetanken, gå til Api'er (det kan ta litt tid før alle api'ene lastes.

1) Scroll ned til "Person".
2) Velg GET
3) Velg TRY IT OUT
4) Velg EXECUTE
5) Svarene listes i json-format, som for eksempel:
{
"patientId": "371d827c-5d12-4b99-a167-94d81cfa9421",
"postSted": "ULSET",
"personId": "11064224098",
"humanNameGiven": "Tom",
"humanNameFamily": "Forpust",
"humanNameMiddleName": "string",
"gender": "Male",
"veinavn": "Trippestadlia",
"veinummer": "18",
"postnummer": "5119",
"phone": "string",
"email": "tom@forpust.no"
}
For å kunne legge inn dine egne leke-pasienter trenger du en API-nøkkel. Du trenger ingen registrering eller pålogging for å hente deg denne.

Nøkkelen henter du på følgende måte:
1) Gå til API'er
2) Under "ApiKey" velg POST
3) Velg "TRY IT OUT"
4) På nedtrekksmenyen copyPublicData velge "TRUE" hvis du også vil ha kopiert en egen versjon av de ferdiglagete leke-pasientene i Helsetanken.
5) Velg "EXECUTE"
6) Svaret med din API-nøkkel ligger lengre nede på siden, eksempelvis:
Response body
"D86E77A5BDE94DCDF3DCEFDA62824461"

API-nøkkelen bruker du til å autorisere deg for å legge inn, endre og slette egne leke-pasienter. Du vil også få din egen kopi av lekepasientene som ligger i Helsetanken.

Gjør følgende:
1) Gå til API'er
2) Skaff deg en API-nøkkel, se oppskrift over.
3) Velg "Authorise"
4) Skriv inn "apikey + generert API-nøkkel"
Eksempel: "apikey 60CF67B9A10B8F07D7FDFA8CCB7C499C"
NB - Vær oppmerksom på at Person og Pasient er to forskjellige ting i Helsetanken. Grunnen til det er at en person kan ha forskjellige roller; pasient, helsepersonell og pårørende osv.

For å legge inn ny person, gjør følgende:
1) Gå til API'er
2) Under "Person" (nederst på API-listen) velge POST
3) Velge nøkkelsymbolet til høyre i POST-api'et for person
4) Skriv "apikey" + din API-nøkkel
5) Velg "Authorize", og deretter "Done"
6) Velge TRY IT OUT 7) I personVM (Example Value model) fyll ut felt etter felt etter ønske; for eksempel:
{
"personId": "25057210101",
"humanNameGiven": "Testfrid",
"humanNameFamily": "Testesen",
"humanNameMiddleName": "string",
"gender": "Female",
"veinavn": "Testveien",
"veinummer": "1",
"postnummer": "5119",
"phone": "string",
"email": "testfrid@testesen.no"
}

Hvis det gikk bra vil du nedenfor få en kvittering på hva som ble lagt inn, som for eksempel:
{
"patientId": null,
"postSted": null,
"personId": "25057201987",
"humanNameGiven": "Testfrid",
"humanNameFamily": "Testesen",
"humanNameMiddleName": "string",
"gender": "Female",
"veinavn": "Testveien",
"veinummer": "1",
"postnummer": "5119",
"phone": "string",
"email": "testfrid@testesen.no"
}
Merk at "PasientID" ikke får verdi får du legger inn en Pasient på denne personen.
NB - Vær oppmerksom på at Person og Pasient er to forskjellige ting i Helsetanken. Grunnen til det er at en person kan ha forskjellige roller som for eksempel pasient, helsepersonell og pårørende.

For å legge inn ny leke-pasient, gjør følgende:
1) Gå til API'er
2) Opprett person, se eget menyvalg
3) Under Pasient velge POST
4) Velge TRY IT OUT
5) I patientVM (Eksempel Value Model) fyll ut PersonID med den du fikk opprettet når du la inn Person. Fyll deretter ut felt etter felt etter ønske, eksempelvis:
{
"personId": "25057210101",
"birthDate": "2019-04-08T08:40:30.230Z",
"generalPractitioner": "string",
"nprId": "string",
"consentAbility": "Yes",
"deceased": true,
"deceasedAs": "2019-04-08T08:40:30.230Z",
"livingSituation": "BorAlene",
"educationLevel": "IkkeAvsluttetGrunnskole",
"occupationalData": "string",
"economy": "InntektsGivendeArbeid",
"maritalStatus": "Annulled",
"communication": "string",
"interpreterRequired": true,
"religiousAffiliation": "string",
"disabilities": "string",
"bloodType": "A",
"birthWeight": 0,
"intubationProblem": "JaLett"
}

Hvis det gikk bra, vil du nedenfor få en kvittering på hva som ble lagt inn. Du skal da ha fått generert en PasientID som du kan bruke i den videre opprettelsen av pasientene.
Du kan lage dine egne leke-pasienter med de diagnoser du ønsker.
Gjør følgende:
1) Opprett person (se eget valg)
2) Opprett pasient med denne personens personID (se eget valg)
3) Opprett EpisodeOfCare (helseproblem).
Bruk pasientID som du fikk generert da du opprettet pasient. Hvis opprettelsen var vellykket vil du ha fått generert enepisodeOfCareID.
Et helseproblem kan ha flere diagnoser og symptomer.
4) Opprett en eller flere Condition (Diagnose). Bruk pasientID og episodeOfCarID som du har fått generert tidligere.

På samme måte kan du legge til Observations (symptomer) og Encounters (møter med Helsevesenet.
Når du henter din egen API-nøkkel:
På nedtrekksmenyen copyPublicData kan du velge "TRUE" hvis du også vil ha kopiert en egen versjon av de ferdiglagede leke-pasientene i Helsetanken.
Du vil da kunne bruke disse som dine egne, endre, legge til nye diagnoser, slette osv.
Du har mulighet til å slette data som du selv har lagt inn i Helsetanken. Dersom du valgte å få kopiert de ferdiglagde leke-pasientene, kan du også slette dem.
Gjør følgende:
1) Velge DELETE-apiét under feks Person.
2) Velge TRY IT OUT
3) Skriv inn identifikator på det elementet du vil slette.
4) Velge EXECUTE
Appen Pasientbyggeren gir et mer brukervennlig grensesnitt til Helsetanken.

Slik går du frem:
1) Gå til Pasientbyggeren
2) Logg inn ved hjelp av Google
3) Velg "Ny pasient" fra menyen
4) Legg inn felt for felt etter behov, og velge "Lagre" mellom hver bolk.

Merk at det i noen tilfeller kan være nødvendig å friske opp browservinduet ved første innlogging.
%d bloggere liker dette: