Hva er Helsetanken?
Helsetanken er Helse Vest sitt nettsted for deg som har gode idéer innenfor digitale helsetjenester. Her kan du få innsikt i typiske helsedata og tips til hvordan du kan gå videre med din egen idé. Vi har laget noen representative leke-pasienter som kan gi deg et visst innblikk i hvordan helsedata er bygd opp. Er du utvikler vil du også kunne dra nytte av API´er som du kan bruke til å hente leke-pasienter i maskinlesbar form.

Les mer om Helse Vest

Gå til Helse Vest sine hjemmesider

.

.Hvorfor er Helsetanken laget?
Helse Vest ønsker å legge til rette for innovasjon. For å takle fremtidens behov for for helsetjenester, er ny og effektiv digitalisering et virkemiddel. Da er det viktig å fremme innovasjon. Kanskje er det nettopp du som sitter med en god idé!

Målet med Helsetanken er å stimulere til ideskaping. Vi håper at den kan få frem potensialet som kan legge grunnlaget for aktiv pasientmedvirkning, god samhandling og helhetlig behandling.Hva kan jeg bruke Helsetanken til?
Jeg kan få inspirasjon og innsikt i helsedata gjennom informasjonsmodellen, og få et overblikk av hvilke data som er tilgjengelige.
Jeg kan få innsikt i relasjoner og avhengigheter mellom helsedata.
Jeg kan bruke api´ene til å gjøre kall i filene både i min egen kode og direkte fra Helsetanken.
Jeg kan kopiere svardataene og fylle dem ut med mine egne testdata.
Jeg kan bruke de ferdig utfylte leke-pasientene i min egen kode.Dataportabilitet
Mye tyder på at neste generasjons helseapplikasjoner muliggjør dataportabilitet dersom pasienten ønsker det. Dette kan innebære at helsevesenet må utlevere pasientens data til tredjeparts aktører i maskinlesbart format.

Kommersielle aktører kan komme på banen med applikasjoner som pasienten foretrekker å bruke. Apple Health Records er allerede lansert i USA, og flere og flere sykehus overfører data dersom pasienten ønsker det.

Ressursbox for eHelseinnovasjon ønsker å gå denne utviklingen i møte. Målet er å gi inspirasjon til eHelseapplikasjoner der dataportabilitet inngår.Lekebox
Helsetanken er ikke et
komplett utviklings- og testmiljø. Tvert imot er dette lekedata
som tar mål av seg til å være en kompakt og generalisert
versjon av sentrale helsedata.

Målet har vært å skape en lettvekter, der dataene er detaljerte
nok til å være et nyttig innovasjonsgrunnlag, men heller ikke
mer.

%d bloggere liker dette: