Ellen DiSoevn, 47
Insomnia
(søvn-utfordringer)

PasientID: ef2b4740-909a-460b-9539-eb151e643219
Kjønn: Kvinne
Fødselsnummer: 12077255708
Gateadresse: Tullemorveien 52
Postnummer/sted: 6800 FØRDE
Sosial status: Skilt

Livssituasjon:

Ellen jobber som professor på et norsk universitet. Hun er enslig, men har to voksne barn som ikke bor i samme by. Evy har hatt søvnproblemer fra langt tilbake, men mener å huske at det ble ekstra ille da hun som 41-åring fikk professortittelen. Hun opplevde da et stort forventningspress rundt både undervisning, veiledning og forskning. I tillegg var kravet om publisering omfattende etter at det såkalte «tellekant-prinsippet» ble innført.

Ellen opplevde aldri å kunne ha helt fri – det var alltid noe hun burde ha gjort. Når hun la seg ble det mye tankekjør, og mye kverning rundt oppgaver hun burde tatt tak i. I bakhodet lå alltid vissheten om at ingen vikar kunne overta hennes arbeid dersom hun ble syk. En sykemelding ville for henne bare innebære at hun ble enda mer på etterskudd. I tillegg er hun bekymret for sin yngste datter som hun mistenker har et økende rusmisbruk.

Etter hvert ble problemet såpass ille at Ellen tok det opp med fastlegen. Ellen fikk resept på sovemidler, og trodde dette ville løse problemet. Men etter å ha prøvd mange ulike typer, innså hun at sovemidler ikke ville løse hennes søvnutfordringer. Hun opplevde at fastlegen virket uinteressert, og ga lite informasjon. På forespørsel om det fantes andre tilbud ble hun henvist til Søvnsenteret, som har spesialister som utreder og behandler søvnforstyrrelser og –sykdom. Der fikk hun konsultasjon med en psykiater som mente at angst og depresjon kunne være årsaken til søvnproblemene.

Ellen opplevde at søvnproblemene ble noe bedre gjennom medikamentell behandling for angst og depresjon. På dette tidspunkt hadde hun også et forskeropphold på Zanzibar der hun verken hadde undervisnings- eller publiseringskrav. Uro og tankekjør slapp mer og mer taket på den solfylte og varme øyen. Da hun kom tilbake til Norge følte hun seg såpass bra at hun sluttet med medisinene.

Men tilbake i hverdagen kom søvnproblemene etter hvert tilbake igjen, riktignok ikke så ille som før. Denne gangen ville hun prøve å mestre sin situasjon uten medisinbruk. Hun oppdaget ved en tilfeldighet Frisklivsentralen, som tilbød kurs i metoder for å forbedre søvnen. På kurset ble det undervist i en spesiell metodikk for egenmestring av søvnproblemer. Før oppstart måtte deltakerne føre søvndagbok. Ellen brukte Fitbit til å høste data som skulle inn i dagboken, men hun stolte ikke på at dataene som kom derfra var helt reelle.

Ellen syntes det var krevende å gjennomføre metodikken det ble undervist i på Frisklivsentralen. Å legge seg og stå opp på samme tidspunkt hver dag gikk rimelig greit. Men å måtte gå ut av sengen og stå opp når hun ikke fikk sove virket nærmest uoverkommelig. Likevel opplevde hun gode resultater i de perioder hun klarte å gjennomføre metodikken.

Behov

Ellen opplevde å ikke få nok informasjon om sin situasjon, og om ulike relevante tilbud. Utover fastlegen oppdaget hun tilbudene selv, ved googling eller ved ren tilfeldighet.

Ellen opplever et behov for økt oppfølging av sin søvnproblematikk. Hun føler seg overlatt til seg selv, og har ingen kontakt inn mot helsevesenet dersom hun ikke selv tar initiativet. Både fastlegen og Søvnsenteret anser henne som ferdigbehandlet. Etter kurset på Frisklivsentralen var det ingen tilbud om oppfølging. Det var vanskelig å motivere seg selv til å gjennomføre den krevende metodikken, og hun ble lett oppgitt.

Ellen opplevde at de ulike helsetjenestene hun hadde vært innom ikke samarbeidet. Hun måtte oppgi den samme informasjonen gang på gang, og det var ingen kommunikasjon på tvers av behandlerne. Det var ingen samordnet behandling, og heller ikke noen informasjonsutveksling slik at behandlerne visste hva de andre hadde gjort.

Ellen stilte seg også spørrende til hvorfor ikke ny teknologi i større grad var tatt i bruk. Hvorfor kunne ikke hennes Fitbit rapportere direkte til sin fastlege? Så kunne hun kanskje få en oppmuntrende melding hvis søvnen var dårlig? Eller bli innkalt til time hvis det så altfor ille ut? Her må det da være mange muligheter, tenkte Ellen.

Diagnoser :

G47.0 Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]
F43.9 Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning
F32.0 Mild depressiv episode

CONDITION (Diagnoser)

{
«conditionId»: 85913,
«episodeOfCareId»: 31236,
«category»: «G47 Søvnforstyrrelser»,
«code»: «G47.0»,
«note»: «Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]. Pasienten beskriver problemer med innsovning. Har mye tankekjør og kverning.»,
«asserter»: «Fastlege Einar Koman»,
«assertedDate»: «2012-10-14T20:06:22.328»
},
{
«conditionId»: 85914,
«episodeOfCareId»: 31236,
«category»: «F43 Tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning»,
«code»: «G43.9»,
«note»: «Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning. Pasienten beskriver stress i forhold til arbeidssituasjon, samt bekymring for datter med rusmisbruk.»,
«asserter»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«assertedDate»: «2013-01-19T20:06:22.328»
},
{
«conditionId»: 85915,
«episodeOfCareId»: 31236,
«category»: «F32 Depressiv episode»,
«code»: «F32.0»,
«note»: «Mild depressiv episode. Pasienter beskriver nedstemthet og nedsatt tiltakslyst.»,
«asserter»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«assertedDate»: «2013-01-19T20:06:22.328»
}

SYMPTOM (Observation)

{
«observationId»: 54849,
«episodeOfCareId»: 31236,
«code»: «R45»,
«performer»: «Fastlege Einar Koman»,
«description»: «Nervøsitet. Pasient oppleves som vedvarende nervøs, og han opplever hjertebank, svimmelhet og ubehag i epigastriet.»,
«registered»: «2012-10-14T08:50:09.321»
},
{
«observationId»: 54850,
«episodeOfCareId»: 31236,
«code»: «R53»,
«performer»: «Fastlege Einar Koman»,
«description»: » Uvelhet og tretthet. Pasienten har utfordringer med å få sove. Sliter med tankekjør og bekymringer.»,
«registered»: «2012-10-14T08:50:09.321»
},
{
«observationId»: 54851,
«episodeOfCareId»: 31236,
«code»: «R00.98»,
«performer»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«description»: «Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag. Pasienten opplever at at hjerteslagene varierer, og ligger og kjenner hjerte banke når hun har lagt seg. «,
«registered»: «2013-01-19T08:50:09.321»
},
{
«observationId»: 54852,
«episodeOfCareId»: 31236,
«code»: «R45.2»,
«performer»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«description»: «Ulykkelighet. Pasienten klarer ikke å glede seg over det hun opplever i hverdagen. Bekymringene har tatt overhånd, gjør henne generelt nedstemt.»,
«registered»: «2013-01-19T08:50:09.321
  }
]

ENCOUNTERS (Kontakt med Helsevesenet)

«encounterId»: 93882,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Finished»,
«encounterStart»: «2012-10-14T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2019-10-14T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Fastlege Einar Koman»,
«incomingRefferal»: «Pasienten bestilte time»,
«type»: «Konsultasjon»,
«reason»: «Pasienten opplevde søvnproblemer»,
«specialArrangement»: «Ble henvist til Søvnsenteret»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93883,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Planned»,
«encounterStart»: «2013-01-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-01-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Utredning»,
«reason»: «Pasienten opplevde søvnproblemer»,
«specialArrangement»: «Innkalles på nytt»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93884,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Planned»,
«encounterStart»: «2013-02-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-02-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Utredning»,
«reason»: «Pasienten opplevde søvnproblemer. Utredningentyder på et pasienten også har tilfeller av mild depresjon.»,
«specialArrangement»: «Innkalles på nytt»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93885,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Planned»,
«encounterStart»: «2013-03-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-03-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Utredning»,
«reason»: «Pasienten opplevde søvnproblemer. Utredningentyder på et pasienten også har tilfeller av mild depresjon.»,
«specialArrangement»: «Pasienten får resept på benzodiazepiner (apodorm). Kalles inn om en måned.»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93886,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Planned»,
«encounterStart»: «2013-04-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-04-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Utredning»,
«reason»: «Pasienten opplevde at Apodorm ikke virker.»,
«specialArrangement»: «Pasienten får resept på Imovane. Kalles inn om en måned.»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93887,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Planned»,
«encounterStart»: «2013-05-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-05-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Konsultasjon»,
«reason»: «Pasienten opplevde at Impvane ikke virker.»,
«specialArrangement»: «Pasienten får resept på melatoninpreparat (circadin) og antidepressiva. Kalles inn om en måned.»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93888,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Finished»,
«encounterStart»: «2013-06-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2013-06-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Psykiater Helle Dussen ved Søvnsenteret»,
«incomingRefferal»: «Pasienten ble henvist fra fastlege Einar Koman»,
«type»: «Konsultasjon»,
«reason»: «Pasienten har opplevd en viss bedring.»,
«specialArrangement»: «Behandling avsluttes hos oss. Pasienten må ta kontakt dersom ny time skal reserveres. Ny henvisning er ikke nødvendig.»,
«hospitalization»: «string»
},
{
«encounterId»: 93889,
«episodeOfCareIds»: [
31236
],
«status»: «Finished»,
«encounterStart»: «2017-08-19T09:11:36.736»,
«encounterEnd»: «2017-12-19T09:11:56.736»,
«serviceProvider»: «Frisklivsentralen»,
«incomingRefferal»: «Pasienten tok kontakt etter å ha fått høre om Frisklivsentralen ved en tilfeldighet.»,
«type»: «Krus på 8 ganger»,
«reason»: «Pasienten har søvnproblemer.»,
«specialArrangement»: «Pasienten gjennomførte kurset, fører søvndagbok og gjennomfører metoden så godt hun klarer.»,
«hospitalization»: «string»
}
]

%d bloggere liker dette: