Fred E. Lie, 22

PasientID: e93eabd8-1855-4570-abdd-6a88ad9abeb0
Kjønn: Mann
Fødselsnummer: 11059727287
Gateadresse: Tullemorveien 3
Postnummer/sted: 6800 FØRDE
Sosial status: Enslig

Livssituasjon:
Fred er flyttet til Bergen for å studere. Eldst av 3 søsken, vanskelig barndom med familievold og mor med psykisk sykdom. Har i dag ingen kontakt med far, som er bosatt i Kristiansand.
Tidligere sosial og aktiv i studentlivet, men livssituasjonen preges mer og mer av ansvar for psykisk syk mor, som til stadighet tar kontakt for å be om hjelp og støtte fra ham. Dette manifesterer seg i nedstemthet og selvmordstanker, konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og virkelighetsflukt i form av pokerspilling på internett. Han har opparbeidet seg vesentlig gjeld som følge av dette.

Behov:
Besøkende bror opplever at Fred trenger psykolog, men Fred er negativ til dette. Broren fikk overtalt ham til å bli med til studentenes psykologtjeneste på UIB. Der sier Fred at alt går greit og at broren overdriver, men han bekrefter at han sliter med studiene. Han samtykker til videre dialog med helsetjenesten og får tilbud om ny time om en uke.

Trenger hjelp til å håndtere mors sykdom og stoppe den negative utviklingen han er inne i slik at han klarer å gjenoppta studier og få kontroll på sin tiltagende spilleavhengighet.

Helsetilstand:
F43.2 Tilpasningsforstyrrelser
F32.0 Mild depressiv episode
F 63.0 Spillavhengighet

Diagnoser (conditions)::

Diagnose 1
[
 {
  "conditionId": 85433,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "category": "Tilpasningsforstyrrelser",
  "code": "F43.2",
  "note": "Pasienten har over tid opplevd det som svært belastende at mor har krevd så mye av ham i forhold til problemer han ikke kan klare å løse. Han føler også han mislykkes i studieprosjektet, og har manglende mestringsopplevelse. Klarer ikke å utføre daglige rutiner.",
  "asserter": "Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "assertedDate": "2019-10-14T16:33:50.346"
 },

DIAGNOSE 2
 {
  "conditionId": 85434,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "category": "Mild depressiv episode",
  "code": "F32.0",
  "note": "Pasienten oppgir å sove dårlig og ha konsentrasjonsvansker, men avviser innledningsvis depresjon og spilleavhengighet. Han beskriver etter hvert at han har lite energi, tankekjør og at han av og til har «tunge tanker». Sover dårlig. Isolerer seg.",
  "asserter": "Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "assertedDate": "2019-10-07T16:33:50.346"
 },
DIAGNOSE 3:
 {
  "conditionId": 85435,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "category": "Patologisk spillelidenskap",
  "code": "F63.0",
  "note": "Familien opplyser at pasienten har opparbeidet seg vesentlig gjeld. Pasienten opplever å ikke klare å avstå fra nettspillingen, det hjelper ham å takle tankekjøret. Blir nedstemt av å ikke lykkes med dette.",
  "asserter": "Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "assertedDate": "2019-10-07T16:33:50.346"
 }
]

Symptomer

Symptom 1
 {
  "observationId": 54345,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "code": "R45.2",
  "performer": " Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "description": "Ulykkelighet. Pasienten oppleves å ha et redusert stemningsleie. ",
  "registered": "2019-10-07T16:48:41.759"
 },
Symptom 2
 {
  "observationId": 54346,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "code": "R47.0",
  "performer": " Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "description": " Innsovnings- og søvnforstyrrelser [insomni]. Pasient ligger lenge våken og har til dels snudd døgnet. ",
  "registered": "2019-10-07T16:48:41.759"
 },
Symptom 3
 {
  "observationId": 54347,
  "episodeOfCareId": 31074,
  "code": "R45.7",
  "performer": " Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
  "description": " Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress. Svekket arbeidslyst og motivasjon, distraherende minner og tankekjør ",
  "registered": "2019-10-07T16:48:41.759"
 }
]

 Kontakt med helsevesenet (encounter):

KONTAKT 1:

{
 "encounterId": 93259,
 "episodeOfCareIds": [
  31074
 ],
 "status": "Planned",
 "encounterStart": "2019-10-07T16:05:35.625Z",
 "encounterEnd": "2019-10-07T17:05:35.625Z",
 "serviceProvider": "Psykolog Titten Tei, Studentenes Psykiske Helsetjeneste (UIB)",
 "incomingRefferal": "Pasientens bror",
 "type": "Konsultasjon",
 "reason": "Bror opplever at Fred trenger psykolog.",
 "specialArrangement": "string",
 "hospitalization": "string"
}

%d bloggere liker dette: