Stein Alive, 71

PasientID: 9a72d3a4-0c85-4d06-a1b9-3a8ab54cd3f3
Kjønn: Mann
Fødselsnummer (personID): 110647 00342
Gateadresse: Bjarnessgate 18
Postnummer/sted: 5008 Bergen
Sosial status: Enslig
Livssituasjon: Tidligere aktiv, nå redusert pga begynnende demens.

Gift, enkemann, bor hjemme og ønsker å klare seg selv.

Konen døde for snart 2 år siden. Stein og konen har levd et aktivt liv. Han er glad i å være i naturen, har drevet med orientering, og glad i dyr. Har vært lite syk.

Har en sønn og en datter. Datteren bor like ved. Siden hun er flyvertinne er hun mye ute og reiser og det er derfor vanskelig å følge opp Stein i hverdagen. Sønnen bor i Oslo og avstanden gjør at de ikke så ofte ser hverandre.

Han har i økende grad problemer med å ivareta seg selv. Samtidig har han vanskelig for å be om hjelp. Han synes det er vanskelig å lage mat og spiser lite. Han glemmer også å vaske seg, hvilket medfører at hygienen er blitt dårlig. Han har fått eksem over store deler av kroppen som følge av dette, men vil ikke bruke behandlende krem fastlegen har gitt ham.

Har vært til demensutredning hos fastlege og på Geriatrisk, innlagt på sykehus en gang pga underernæring, en gang pga et kattebitt som utviklet seg til en alvorlig infeksjon fordi bittet ikke var blitt behandlet.

Fastlegen har forsøkt å få til en tettere oppfølging, men Stein stiller ikke på timene. Han vil heller ikke ta imot tilbud om matlevering eller bistand fra hjemmesykepleien. Han har ikke behov for å få hjelp til vask av hus, det har han alltid klart selv.

Stein synes selv han klarer seg bra, men at han til tider føler seg veldig ensom. Datteren har hatt møte med hjemmesykepleie og fastlege og forteller om at han er veldig ustabil i humøret og virker til tider deprimert. Han som alltid var en blid og trivelig kar er nå blitt hissig. Han har også et par ganger sagt han ikke vil leve lenger.

Behov

Stein ser at det kan være greit å få hjemmesykepleien hjem slik at de kan sjekke såret hans/infeksjonen for å unngå at han kommer på sykehus igjen.

Han ser også at det kan være greit å få mat levert på døren 5 dager i uken, men trenger ikke hjelp fra hjemmesykepleien for å varme den opp.

Stein kunne tenke seg å delta på fritidsaktiviteter kommunen arrangerer.

Helsetilstand:

G30.1 Aldersdemens i tidlig stadium

E44.1 Mild protein-/energiunderernæring

F32.0 Mild depressiv episode

L30 Annen dermatitt

Diagnoser:

DIAGNOSE 1:
HelseproblemID: 52
DiagnoseID: 146
DiagnoseKode: G30.1 Aldersdemens i tidlig stadium
Diagnosedato: 01.08.2018
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten har problemer med å orientere seg utendørs. Han husker ikke å spise og har vanskelig med å gjennomføre dagligdagse oppgaver som å vaske klær eller dusje. Dårlig personlig hygiene
PasientDiagnoseAnsvarlig: Torleif Fransen, Geriatrisk HDS

DIAGNOSE 2:
HelseproblemID: 52
DiagnoseID: 147
DiagnoseKode: F32.0 Mild depressiv episode
Diagnosedato: 01.06.2018
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten virker nedstemt, oppgir å være konstant trøtt. Sover dårlig og har lav appetitt. Bekrefter uspesifike selvmordstanker
PasientDiagnoseAnsvarlig: Jannike Jahren

DIAGNOSE 3:
DiagnoseID: E44.1 Mild protein-/energiunderernæring
HelseproblemID: 52
Diagnosedato: 21.12.2017
PasientDiagnoseKommentar: Pårørende oppgir at pasienten har hatt et vekttap på ca 2-3 kg over de siste 2 måneder. Målt vekt viser avvik fra anbefalt på -3%. Ernæringsmessig risiko
PasientDiagnoseAnsvarlig: Jannike Jahren

DIAGNOSE 4:
DiagnoseID: L30.9 Uspesifisert dermatitt
HelseproblemID: 52
Diagnosedato: 01.11.2017
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten har utbredt eksem PasientDiagnoseAnsvarlig: Jannike Jahren

Symptomer:

Symptom 1: SymptomID: R54 Senilitet
HelseproblemID: 32
PasientSymptomKilde: Lege Torleif Fransen
PasientSymptomBeskrivelse: Redusert oppmerksomhet, ikke orientert i tid/sted, MR viser tegn på substanssvinn kortikalt
PasientSymptomRegistrertDato
: 01.08.2018

Symptom 2 SymptomID: R45.2 Vekttap/nedsatt appetitt nedtrykt
HelseproblemID: 52
PasientSymptomKilde: Pårørende, pasient
PasientSymptomBeskrivelse: Svekkede følelsesmessige reaksjoner, tap av interesse Oppgir å ha selvmordstanker, søvnløshet, underernært.
PasientSymptomRegistrertDato: 01.08.2018

Kontakt med helsevesenet:

Kontakt 1:
KontaktID: 74
HelseproblemID: 52
KontaktOrgEnhet: Haraldsplass, Geriatrisk poliklinikk KontaktOrgEnhetTelefon: 55978500
KontaktÅrsak: Henvist av fastlege KontaktType: Konsultasjon
KontatktStart: 01.08.2018 14:20
KontaktSlutt: : 01.08.2018 15:00
KontaktStatus: Avsluttet
KontaktFormalitet:
KontaktTvang
KontaktTransport:
Taxi
KontaktAnnenOpplysning: Demensutredning

Kontakt 2:
KontaktID: 75
HelseproblemID: 52
KontaktOrgEnhet: Fastlege Jannike Jahren
KontaktOrgEnhetTelefon: 53507005
KontaktÅrsak: Pårørende kontaktet fastlege
KontaktType: Konsultasjon
KontatktStart: 01.06.2014 12:10
KontaktSlutt: 01.06.2014 12:30
KontaktStatus: Avsluttet
KontaktTvang: –
KontaktTransport: –
KontaktAnnenOpplysning:
Pårørende fulgte pasient

Kontakt 3:
KontaktID: 76
HelseproblemID: 52
KontaktOrgEnhet: Haukeland Sykehus
KontaktOrgEnhetTelefon: 116117
KontaktÅrsak: Henvisning fra Legevakten
KontaktType: Innleggelse KontatktStart: 20.12.2017 17:50
KontaktSlutt: 21.12.2017 12:30
KontaktStatus: Avsluttet
KontaktFormalitet: –
KontaktTvang –
KontaktTransport –
KontaktAnnenOpplysning
: Falt ute. Ingen kliniske funn. Utredning av ernæringsrisiko

Kontakt 4:
KontaktID: 77
HelseproblemID: 52
KontaktOrgEnhet: Fastlege
KontaktOrgEnhetTelefon: –
KontaktÅrsak: Pasient kontaktet fastlege
KontaktType: Konsultasjon
KontatktStart: 01.11.2017 13:15
KontaktSlutt : 01.11.2017 13:35
KontaktStatus: Avsluttet
KontaktTvang:
KontaktTransport:
KontaktAnnenOpplysning:

Hendelser:

Hendelse 1:
HendelsesID:
1
HelseproblemID: 52
HendelseType: Fall
HendelseTidspunkt: 20.12.2017
HendelseSted: Øyrane torg
HendelsesBeskrivelse: Pasient ble hentet av ambulanse etter at vitner ringte alarmsentralen
HendelsesInnringer: Sam Aritan
HendelsesTiltakstype: Triagering.
Transport: legevakt

%d bloggere liker dette: