Psykiske utfordringer (psykose++)

PasientID: a756bb0a-2942-4cb7-91e6-0c9b73ad75d3
Kjønn: Kvinne
Fødselsnummer: 110699 83697
Gateadresse: Froskebråtet 2b
Postnummer/sted: 5119 Ulset
Sosial status: Singel
Livstilstand: Svært aktiv og trener 2 ganger hver dag

Livssituasjon:

Ann studerer sykepleie og bor sammen med venninner i kollektiv. Har familie og søsken i Bergen.
Hun er aktivt religiøs og kommer fra et konservativt hjem, noe som gir seg utslag i dårlig samvittighet og behov for å straffe seg selv for oppførsel som ikke er i tråd med det som forventes av henne, slik som det å ha hatt sex utenfor ekteskap. Hun bekymrer seg for at familien skal få vite om slik oppførsel og besøker sjelden familien.
Antall daglig treningsøkter er økende, hun trener flere ganger hver dag i tillegg til studier og deltidsjobb. Matinntak er lite, hun er svært restriktiv med hva hun spiser. Hun har hatt et stort vekttap (fra 59kg til 43kg på 4 mnd) og har mistet menstruasjonen.
Hun tar mye ansvar, for eksempel for det meste av matlaging og husarbeid i kollektivet, samtidig som hun bekymrer seg for å ikke gjøre det godt nok på studiene. Leser mange timer hver dag. Besøker sjelden familien.
I det siste har hun begynt å høre en kvinnestemme som sier at hun er mislykket, har syndet og ikke fortjener å leve. Hun opplever at trening holder stemmen vekke.

Behov:

Ann har tidligere vært behandlet for angst og spiseforstyrrelse. Familie som nylig har besøkt henne opplever at hun har et betydelig vekttap igjen. Ved besøk hos fastlege blir dette bekreftet. Sammen med blodtrykk på 90/45 og puls på 110 gjorde dette at hun ble lagt inn på Haukeland akutt for overvåkning. Pasienten trenger hjelp til å komme ut av et fastlåst tankemønster knyttet til skyldfølelse og behov for å straffe seg selv. I tillegg må hun få hjelp til å takle spiseforstyrrelsen og øke matinntaket gradvis til et normalt nivå. Hun opplever selv et behov for hjelp til å ordne hverdagen slik at hun får tid til hvile og ro.

Helsetilstand:

Spiseforstyrrelse Angst Psykose? HelseproblemID (EpisodeOfCareIdentifier): 31068

Diagnoser (Condition):

DIAGNOSE 1 – Anoreksi
{
"conditionId": 85413,
"episodeOfCareId": 31068,
"category": " Anorexia nervosa",
"code": "F50.0",
"note": "Bevisst vekttap fremkalt og vedlikeholdt av pasienten over en lengre periode gjennom redusert matinntak og overdrevent hyppig trening. Pasienten bærer preg av å være svært underernært (BMI 16). Anbefaler oppfølging somatisk for å oppnå sunn vekt og utredning i psykiatrien for å finne bakenforliggende årsaker til spiseforstyrrelsen",
"asserter": "Fastlege Kasper Jespersen",
"assertedDate": "2013-02-01T11:17:21.371"
}

DIAGNOSE 2: Angst
{
"conditionId": 85414,
"episodeOfCareId": 31068,
"category": "Generalisert angstlidelse",
"code": "F41.1",
"note": "Pasienten har hatt psykotiske episoder, som hallusinasjoner og vrangforestillinger av paranoid natur.",
"asserter": "Fastlege Kasper Jespersen",
"assertedDate": "2013-02-28T11:09:03.837"
}

DIAGNOSE 3:
{
"conditionId": 85415,
"episodeOfCareId": 31068,
"category": "Paranoid schizofreni",
"code": "F20.0",
"note": "Pasienten har hatt stadig økende antall psykotiske episoder, som hallusinasjoner og vrangforestillinger av paranoid natur.",
"asserter": "Fastlege Kasper Jespersen",
"assertedDate": "2019-08-08T11:09:03.837"
}

Symptomer (Observations):

Symptom 1:
{
"observationId": 54322,
"episodeOfCareId": 31068,
"code": "R63.4",
"performer": "pasienten",
"description": "Abnormalt vekttap. Orker ikke spise, uttrykker å fortjene å straffes med sult.",
"registered": "2013-02-01T11:51:49.4Z"
}

Symptom 2
{
"observationId": 54323,
"episodeOfCareId": 31068,
"code": "R23.1",
"performer": "pasienten",
"description": " Blekhet. Pasienten er påfallende blek",
"registered": "2013-02-01T11:51:49.4Z" } Symptom 3 { "observationId": 54324, "episodeOfCareId": 31068, "code": "R45.0", "performer": "Psykolog Per Sonli, Bjørgvin DPS", "description": " Nervøsitet", "registered": "2013-02-28T11:51:49.4Z" }

Symptom 4
{
"observationId": 54325,
"episodeOfCareId": 31068,
"code": "R45.7",
"performer": "Ambulansjesjåfør Rolf Berntsen",
"description": " Uspesifisert tilstand av emosjonelt sjokk og stress",
"registered": "2013-02-28T11:51:49.4Z"
}

Kontakt med helsevesenet (Encounter):

Kontakt 1:
{
"encounterId": 93235,
"episodeOfCareIds": [
31068
],
"status": "Planned",
"encounterStart": "2013-02-01T14:00:00.054Z",
"encounterEnd": "2013-02-01T14:20:00.054Z",
"serviceProvider": "Fastlege Kasper Jespersen",
"incomingRefferal": "Pasient oppsøkte legekontoret",
"type": "Konsultasjon",
"reason": "Pasient hatt håravfall og mistet menstruasjonen. Ble veiet, vekt 43 kg, BMI 17. Ukentlig oppfølging med veiing, henvisning til BUP, Bjørgvin DPS",
"specialArrangement": "string",
"hospitalization": "string"
}

Kontakt 2:
{
"encounterId": 93236,
"episodeOfCareIds": [ 31068
],
"status": "Planned",
"encounterStart": "2013-02-28T14:00:00.054",
"encounterEnd": "2013-02-28T14:20:00.054",
"serviceProvider": "BUP, Bjørgvin DPS",
"incomingRefferal": "Pasient oppsøkte legekontoret",
"type": "Konsultasjon",
"reason": "Pasienten henvist fra fastlege for utredningg.",
"specialArrangement": "string",
"hospitalization": "string"
}

Kontakt 3:
{
"encounterId": 93237,
"episodeOfCareIds": [ 31068 ],
"status": "Planned",
"encounterStart": "2013-02-13T14:00:00.054",
"encounterEnd": "2013-02-17T14:20:00.054",
"serviceProvider": "Haukeland Sykehus",
"incomingRefferal": "Henvist fra legevakten",
"type": "Innleggelse",
"reason": "Synkope, rytmeforstyrrelser, underernæring.",
"specialArrangement": "Kjørt med sykebil",
"hospitalization": "Haukeland Sykehus"
}

Kontakt 4:
{
"encounterId": 93238,
"episodeOfCareIds": [ 31068 ],
"status": "Planned",
"encounterStart": "2013-02-13T14:00:00.054",
"encounterEnd": "2013-02-17T14:20:00.054",
"serviceProvider": "Ambulerende psyk team, Bjørgvin DPS",
"incomingRefferal": "Opprigning fra foreldre",
"type": "Hjemmebesøk",
"reason": "Oppringning om vrangsforestillinger/mulig psykoseOppringning om vrangsforestillinger/mulig psykose",
"specialArrangement": "",
"hospitalization": ""
}

Hendelser (Event)

{
"eventId": 23298,
"episodeOfCareIds": [ 31068 ],
"type": "Synkope",
"time": "2013-02-01T13:10:52.217",
"location": "Bystasjonen",
"description": "Pasient bevisst, men omtåket når ambulanse ankom. Arytm",
"caller": "Fatt Igmann",
"actionType": "Intravenøs væskebehandling"
}
]

%d bloggere liker dette: