Rusmisbruk

PasientID:e008ecb7-9573-491b-bd49-c6cb7910949a
Kjønn: Kvinne
Fødselsnummer: 121190 00465
Gateadresse: Vinkelveien 1
Postnummer/sted: 5525 Haugesund
Sosial status: Samboer

Livssituasjon:

Ufør. Har hatt rusproblemer siden 16-17årsalderen. Startet med hasj, og begynte med heroin rundt 2009. Har periodevis tilleggsmisbruk av amfetamin. Pasienten virker traumatisert, og er i konstant alarmberedskap. Det er mistanke om misbruk i barndommen, og hun forteller også at hun har vært utsatt for voldtekt i voksen alder. Er samboer med rusavhengig mann, og begge er pr. 01.01.2019 i poliklinisk LAR-behandling. Sammen prøver de å bli rusfrie, men har siden LAR-behandlingen startet i 2014 hatt jevnlige sprekker. Pasienten opplyser at en typisk sprekk innebærer at hun går på amfetamin i 3 til 4 døgn. Hun har vært mye i kontakt med Helsevesenet i forbindelse med rusrelaterte sykdommer og hendelser. Har vært inne på avrusing og kortere opphold på ulike institusjoner. Har også vært i kontakt med ambulerende helsetjeneste ved ett tilfelle av overdose. Pasienten har hatt flere tilfeller av psykotiske symptomer, særlig hallusinasjoner og paranoide vrangforestillinger.

Helsetilstand:

F11 Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som skyldes bruk av opiater
F11.2 Avhengighetssyndrom
F11.5 Psykotisk lidelse

Behov:

Pasienten sier hun har behov for støtte til å organisere seg. Mye går i glemmeboken, som avtaler, planlagte aktiviteter, hva som skal handles osv. Hverdagen oppleves kaotisk og uoversiktlig. Pasienten opplever et behov for å endre fokus. Uforholdsmessig mye tid går med til rusrelatert tankevirksomhet, til tross for at hun har gått på LAR i flere år. Hun beskriver tankesettet sitt som fastlåst, og vanskelig å komme ut av. Pasienten har et ønske om å unngå sprekker. Typisk oppstår sprekkene tilfeldig og spontant, og pasientene har et behov for teknikker som hjelper henne i la rusrelaterte tanker komme mer i bakgrunnen. Hun trenger hjelp til å motstå lysten på en sprekk. Hun har også behov for verktøy som kan hjelpe henne til å strukture hverdagen, til å legge opp dagsplaner og huske avtaler.

Diagnoser:

DIAGNOSE 1:
DiagnoseID: F11.2 Avhengighetssyndrom
HelseproblemID: 31
Diagnosedato: 01.08.2014
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten er avhengig av opiater, og må ha opiater 4 ganger om dagen. Pasienten bruker også amfetamin periodevis. Pasienten bærer preg av årelangt rusproblem, både fysisk og psykisk. Anbefaler start av LAR
PasientDiagnoseAnsvarlig: August Hansen

DIAGNOSE 2:
DiagnoseID: F19.5 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer
HelseproblemID: 31
Diagnosedato: 01.08.2014
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten har hatt psykotiske episoder, som hallusinasjoner og vrangforestillinger av paranoid natur.
PasientDiagnoseAnsvarlig: August Hansen

DIAGNOSE 3:
DiagnoseID: B15.9 Hepatitt A uten leverkoma
HelseproblemID: 31
Diagnosedato: 08.08.2018
PasientDiagnoseKommentar: Pasienten har kronisk hepatitt A (virusfremkalt) uten leverkoma.
PasientDiagnoseAnsvarlig: August Hansen

Symptomer:

Symptom 1:
SymptomID: R44.1 Synshallusinasjoner
HelseproblemID: 31
PasientSymptomKilde: Pasienten
PasientSymptomBeskrivelse: Synshallusinasjoner – Pasienten beskriver at hun jevnlig opplever å se små krypdyr, firfirsler og annet
PasientSymptomRegistrertDato: 01.08.2014

Symptom 2 SymptomID: R23.1 Blekhet
HelseproblemID: 31
PasientSymptomKilde: Sykepleier Rolf Rolfsen
PasientSymptomBeskrivelse: Blekhet – Pasienten er påfallende blek, har nesten gjennomsiktig hud.
PasientSymptomRegistrertDato: 01.08.2014

Kontakt med helsevesenet:

Kontakt 1:
KontaktID: 71
HelseproblemID: 31
KontaktOrgEnhet: Fastlege August September
KontaktOrgEnhetTelefon: 53759889
KontaktÅrsak: Pasient oppsøkte legekontoret
KontaktType: Konsultasjon
KontatktStart: 2014-02-01T14:10:00
KontaktSlutt: 2014-02-01T14:30:00
KontaktStatus: 5 Avsluttet
KontaktTvang: –
KontaktTransport: –
KontaktAnnenOpplysning: Pasient ønsket resept på Valium, og fikk dette foreskrevet. Pasient fikk diagnoser for avhengighetsproblematikk med psykotisk innslag.

Kontakt 2:
KontaktID: 72
HelseproblemID: 31
KontaktOrgEnhet: Bergen Legevakt
KontaktOrgEnhetTelefon: 116117
KontaktÅrsak: Pasienten oppsøkte Legevakten
KontaktType: Konsultasjon
KontatktStart: 2011-10-14T23:14:00
KontaktSlutt: 2011-10-14T23:45:00
KontaktStatus: 5 Avsluttet
KontaktFormalitet: –
KontaktTvang: –
KontaktTransport
KontaktAnnenOpplysning: Mistanke om viraforårsaket hepatitt

Kontakt 3:
KontaktID: 73
HelseproblemID: 31
KontaktOrgEnhet: Haukeland Sykehus
KontaktOrgEnhetTelefon: 116117
KontaktÅrsak: Henvisning fra Legevakten
KontaktType: Innleggelse
KontatktStart: 2009-06-13T16:22:00
KontaktSlutt: 2009-06-13T19:32:00
KontaktStatus: 5 Avsluttet
KontaktFormalitet
KontaktTvang
KontaktTransport
KontaktAnnenOpplysning: Mistanke om viraforårsaket hepatitt

Kontakt 4:
KontaktID: 74
HelseproblemID: 31
KontaktOrgEnhet: Ambulanse
KontaktOrgEnhetTelefon: 116117
KontaktÅrsak: Oppringning om OD overdose
KontaktType: Behandling av overdose
KontatktStart: 14.10.2011 23:14
KontaktSlutt 14.10.2011 23:45
KontaktStatus: Avsluttet
KontaktTvang
KontaktTransport
KontaktAnnenOpplysning: Pasienten fikk motgift og forlot stedet 20 minutter etter ambulansens ankomst.

Hendelser

Henselse 1:
HendelsesID: 1
HelseproblemID: 31
HendelseType: Overdose
HendelseTidspunkt: 07.08.2016
HendelseSted: Nygårdsparken
HendelsesBeskrivelse: Pasient fikk motgift og forlot ambulanse etter 20 minutter.
HendelsesInnringer: Milli Joner
HendelsesTiltakstype: Gjenoppliving

%d bloggere liker dette: